Browsing Category

Định Nghĩa

Ký tự là gì

Kí tự đặc biệt là gì? Trong game các ký tự đặc biệt là gì? Ứng dụng thường ngày của kí tự đặc biệt? Kí tự đặc biệt…

69 là gì

Trong tình yêu, chất xúc tác hay gia vị giúp tình yêu mặn nồng, thắm thiết hơn chính là tình dục. Bất cứ cặp đôi…

Fap là gì

Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của FAP? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của FAP. Nếu bạn…

Zenly là gì

Nếu bạn đang nghi ngờ về mối quan hệ của mình, bạn có thể theo dõi từng bước đi của họ. Nếu bạn là cha mẹ, có thể…